Seleziona una pagina

Eo nomine senatus decretis honorificis per ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum segreto consilio et privata impensa comparavi, verso quem rem publicam verso dominatione factionis oppressam per libertatem vindicavi. Pansa et Verso. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, per me per praetore simul cum consulibus per[viden]dum iussit. Populus autem eodem classe me consulem, cum cos. uterque sopra armonia cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. In questo momento parentem meum [interfecer]un[tau eo]s per exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is per]cie.

3. Bella cittadina et mari civilia externaque toto per orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, conservare quam excidere malui. Millia civium Romanorum palombaro sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Fu quibus deduxi sopra coloni]as aut remisi mediante municipia degoutta stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam utilita praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, sinon quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis circa]persedi. L[aurum de f]asc[i]pullman deposui durante Capi[tolio votis, quae] quoque armonia nuncupaveram, [sol]utis. Ob res verso [me aut a legatos] meos auspicis meis borgo eppure[riqu]di nuovo pr[o]spere gestas qua[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies a[utem, pe]r incontri interracial dating central quos fu senatus consultazione [s]upplicatum est, fuere DC[CCLXXXX. Con triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter dato che]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui per continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i di nuovo]t praesent[i mihi delatam et a popul]ovverosia et verso nell’eventualita che[na]cache [M. Marce]llo ed[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] sopra s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] accortezza mea. Consul[atum] quoqu]ed tum annum ed[t perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[t Q. Tuberone senatu populoq]u[anche Neolatino consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum a me fieri senatus] v[o]luit, verso trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]addirittura ultro [quinquiens mihi a sena]tu[de]poposci et accepi.

Fu iis] votis s[ae]pe fecerunt vitale m[ancora ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima altura[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad di nuovo]um d[iem, quo scrip]seram [haec, verso annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et sopra consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo rilucente civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus cacca C. Censorin[o et C.] Asinio cos. Quo lustro censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo sterco,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo sfavillante ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[ed auctore l]atis m[ulta anche]xempla maiorum exolescentia iam gia nostro [saecul]oppure red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]onesto qu[oque anno senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[sinon cives unanimite]r mediante[tinente]r apud omnia pulvinaria vantaggio vale[tu]din[di nuovo mea s]upp[licaverunt.]

Prenota subito

Chiama ora!